Stanisław Krusz

Instytucja: Katowickie Wodociągi S.A.

Stanisław Krusz – członek Rady programowej sympozjum HYDROPREZENTACJE XXIII 2020 – jest Prezesem Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. oraz członkiem Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, a także członkiem Komisji ds. uzgodnień projektu i realizacji przebudowy koryta rzeki Rawy na terenie miasta Katowice.