Andrzej Malinowski

Instytucja: Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego

Andrzej Malinowski – przewodniczący Rady programowej sympozjum HYDROPREZENTACJE XXIII 2020 – Prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, Wiceprzewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” oraz członek Rady Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej.