Do pobrania

Prezentacje XXV Ogólnopolskiego Sympozjum Hydroprezentacje 2023

Zagrożenia powodzią i suszą w Polsce w Świetle dokumentów planistycznych – prof. dr hab. Damian Absalon

Silesia Alert – innowacyjny system zautomatyzowanych ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych… – Henryk Drob

Oczyszczalnia przyszłości – prof. dr hab. Jacek Mąkinia

ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY poprzez ROZWÓJ TWOJEGO IT – innowacyjny system informatyczny eMedia – Artur Ostrowski, Krzysztof Duda

Optymalizacja procesow branżowych w MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu w oparciu o ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY – Daniel Dybczak

Wykorzystanie badań osadu czynnego do monitoringu zagrożeń pracy oczyszczalni ścieków – dr Marcin Głodniok

Optymalizacja procesów usuwania związków azotu – realne rozwiązania – Michał Pieczonka

Itron Inspire – wsparcie w zakresie poprawy ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z Dyrektywą 2020I2184 – Asenata Sacha

Wybór opomiarowania i dbałość o kompletność danych w przedsiębiorstwie wodociągowym – Dariusz Zawada

70 lat doświadczeń firmy JAFAR w doskonaleniu armatury – Paweł Gierut

Amiblu – technologia niezawodna od lat – Adam Wojtala

Budowa i eksploatacja kanalizacji deszczowej w mieście Katowice – Mariusz Słaboń, Anna Wilk

Od odpadu do produktu – kompleksowa instalacja przetwarzania osadu ściekowego – dr Jarosław Hermaszewski

Rola końcowego dostawcy wody w realizacji obowiązków wynikających z dyrektywy… – mgr Piotr Komraus, Jarosław Polusik, dr inż Krzysztof Filipek

Nowoczesne rozwiązania dla przedsiębiorstwa wod-kan – pokaz możliwości technologii – Maciej Strzybny

Budowa sieci LoRaWAN do stacjonarnego odczytu wodomierzy – Sebastian Radzimski

Projektowanie i eksploatacja urządzeń wodno-ściekowych w aspekcie optymalizacji energii – Jolanta Gryszkiewicz, Artur Szwed

Firma pod kontrolą – nowoczesne rozwiązania IT dla monitoringu kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa – Piotr Zieliński

Tłocznia ścieków w Katowicach przy ul. Hodowców – pomysł na optymalizację – Stanisław Krusz, Klaudia Chrószcz-Pęczek

Akademia PR – Komunikacja w social mediach to nie lanie wody – Roksana Mielczarek, Magdalena Kuszek