Florian Piechurski

Instytucja: Politechnika Śląska

dr inż. Florian Piechurski w Politechnice Śląskiej – członek Rady programowej sympozjum HYDROPREZENTACJE XXIII 2020 – docent w Politechnice Śląskiej, pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Prowadzi badania, przygotowuje opinie i projekty dotyczące wewnętrznych instalacji wod.-kan., instalacji basenowych i przemysłowych, ujęć wody i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych. Jest kierownikiem studiów podyplomowych „Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji”.