Paweł Sikorski

Paweł Sikorski – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2014 roku posiada tytuł zawodowy adwokata, jest wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy.

Od 2008 roku mec. Paweł Sikorski jest stałym współpracownikiem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Na przestrzeni trzynastu lat pracy, jako ekspert IGWP, brał udział w pracach legislacyjnych inicjowanych przez IGWP, uczestniczył i był umocowany do samodzielnego reprezentowania Izby m.in. w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, w spotkaniach roboczych z parlamentarzystami, przedstawicielami ministerstw, w spotkaniach z przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych, w tym Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Środowiska, Związku Miast Polskich. Jest również członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej, reprezentując IGWP.  Współtworzył i opiniował akty prawne oraz dokumenty przesyłane do konsultacji przez European Federation of National Associations of Water Services (EurEau).

W ramach obsługi prawnej Izby doradzał również Członkom Izby – przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym; był współautorem wielu opinii prawnych oraz autorem publikacji w branżowych czasopismach.

Mec. Paweł Sikorski był od 2008 roku współorganizatorem wszystkich najważniejszych wydarzeń organizowanych przez IGWP: konferencji, kongresów, spotkań branżowych
i wyjazdów technicznych. Aktywnie uczestniczył w organizacji Targów WOD-KAN, pełniąc również funkcję koordynatora organizacji Targów WOD-KAN.