Tadeusz Zadrożny

Instytucja: NOT

Tadeusz Zadrożny – członek Rady programowej sympozjum HYDROPREZENTACJE XXIII 2020 – Dyrektor Śląskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach. Realizuje zadania i cele Śląskiej Rady FSNT NOT, do których należą współpraca, integrowanie i wzajemne wspieranie się stowarzyszeń branżowych w realizacji ich zadań; oddziaływanie na rozwój edukacji, nauki, techniki i gospodarki, kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej, a także administrowanie mieniem rady.