Andrzej Malinowski

Instytucja: Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Andrzej Malinowski – przewodniczący Rady programowej sympozjum HYDROPREZENTACJE XXII 2019 – jest Prezesem Zarządu Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. oraz Prezesem Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego. Jest także Wiceprzewodniczącym Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” oraz członkiem Rady Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej.