16:25 - 16:45

Algorytmy uczenia maszynowego w technologiach Grundfos: Demand driven distribution (inteligentne zarządzanie ciśnieniem w sieciach wodociągowych ), Direct Control (optymalizacja energetyczna sieci kanalizacyjnych), Analitics (predykcja zdarzeń w sieciach wod – kan)

Artur Szwed Grundfos Pompy Sp. z o. o.