dr hab. Jan Kozak

Dr hab. Jan Kozak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, jest uznany w dziedzinie informatyki, ze szczególnym naciskiem na sztuczną inteligencję, w tym uczenie maszynowe i inteligencję stadną. Pracował na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w latach 2007-2016, gdzie w 2011 roku obronił doktorat z zakresu algorytmów optymalizacji i uczenia maszynowego, obrona z wyróżnieniem. Znany z opracowania algorytmów Ant Colony Decision Tree i Ant Colony Decision Forest, wprowadził innowacje w adaptacyjnych metodach klasyfikacji danych. Jego prace, szeroko cytowane, wywarły znaczący wpływ na rozwój uczenia maszynowego.

Od 2013 roku pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, obecnie na stanowisku profesora uczelni. W 2019 roku w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne w zakresie informatyki, koncentrując się na tematyce zespołów klasyfikatorów oraz inteligencji stadnej. Prowadził projekty związane ze sztuczną inteligencją, finansowane przez NCBR i NCN.

Jest również aktywnym uczestnikiem międzynarodowych konferencji naukowych, zdobywając uznanie w środowisku naukowym, a jego prace są stosowane i rozwijane przez innych badaczy. Staże w Arabii Saudyjskiej ugruntowały jego międzynarodową pozycję. Od 2022 roku pracuje w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, gdzie jest liderem grupy badawczej systemów uczących się. Z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest także dyrektorem w Śląskim Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science.