Edycja 2009

PROGRAM SYMPOZJUM – 16-18 czerwca 2009 r.

 • WYSTĄPIENIE MGR INŻ. JAROSŁAWA KANI PREZESA ZARZĄDU, DYREKTORA GENERALNEGO GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW S.A.W KATOWICACH WDRAŻANIE SYSTEMU MONITORINGU ORAZ SYSTEMU STEROWANIA CIŚNIENIEM W SIECI WODOCIĄGOWEJ W REJONOWYM PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH S.A – mgr inż. Mariusz Pluta, mgr inż. Tomasz Oleksiak, mgr inż. Bogdan Kachnic, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A
 • ŻELIWO SFEROIDALNE W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH – mgr Mikołaj Rybicki, mgr inż. Arkadiusz Kieda, SAINT GOBAIN WIK Sp. z o.o., Łomianki
 • NAJISTOTNIEJSZE ASPEKTY WNIOSKOWANIA O DOTACJE UE DLA PROJEKTÓW WODNO-KANALIZACYJNYCH W RAMACH POIIŚ W PERSPEKTYWIE 2007-2013 – mgr Wanda Galikowska-Kopacka, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa
 • SPECYFIKA REALIZACJI INWESTYCJI WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA W REALIZACJI PROJEKTU PN. „KATOWICE – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW” – mgr inż. Bożena Bujoczek, Urząd Miasta Katowice
 • MAINCOR – STUDZIENKI KANALIZACYJNE W SYSTEMACH RUROWYCH RÓŻNYCH TYPÓW – Janusz Zadrosz, MAINCOR Sp. z o.o., Warszawa
 • DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA STRAT WODY W SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH – dr inż. Florian G. Piechurski, Instytut Inżynierii Środowiska Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLE PROCESÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW – ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYCHY URBANOWICE – mgr inż. Piotr Romańczuk, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach S.A.,
 • CHARAKTERYSTYKA AWARYJNOŚCI SIECI KANALIZACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO SYSTEMU W DUŻEJ AGLOMERACJI MIEJSKIEJ – dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk, prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, mgr inż. Ewelina Wściseł, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, Warszawa
 • NIEKTÓRE PROBLEMY NURTUJĄCE WODOCIĄGOWCÓW – inż. Tadeusz Zuber, Śląski Klaster Wodny, Katowice
 • KOMPAKTOWY SYSTEM KOAGULACJI WODY I ŚCIEKÓW – Piotr Kamola, KREVOX Sp. z o.o., Warszawa
 • DOŚWIADCZENIA W KONSTRUKCJI, PRODUKCJI I EKPLOATACJI URZĄDZEŃ OCHRONY WÓD POWIERZCHNIOWYCH – Robert Zaniewicz, ECOL-UNICON Sp. z o.o., Gdańsk
 • WARUNKI PŁUKANIA PIASKOWYCH I HALCEDOŃSKICH ZŁÓŻ FILTRACYJNYCH – dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie
 • ZASTOSOWANIE MODELOWANIA NUMERYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE FIZYCZNEGO MODELU KANALIZACYJNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO CANALIS – mgr inż. Aleksander Rzepka, doktorant przy Instytucie Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII GRP DO BUDOWY I RENOWACJI SIECI WOD-KAN – mgr inż. Adam Wojtala, AMITECH Poland Sp. z .o.o., Gdańsk
 • AMR SYSTEM APATOR POWOGAZ W ŚWIETLE GOSPODAROWANIA I ZARZĄDZANIA SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ – Krzysztof Łochyński, Apator Powogaz S.A., Poznań
 • AZBEST – PRZEPISY, PROCEDURY ORAZ ZASADY BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA PRZY ZABEZPIECZANIU I USUWANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DO STOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH WODNO-KANALIZACYJNYCH – mgr Leszek Deja, ekspert NOT Katowice ds. azbestu, Katowice
 • PREZENTACJA PRODUKTÓW FIRMY ZŁOTE RUNO POZWALAJĄCYCH NA OBNIŻENIE STRAT WODY NA SIECIACH WODOCIĄGOWYCH – Adam Włodarczyk, ZŁOTE RUNO Zdzisław Melchior, Warszawa
 • PLAN BEZPIECZEŃSTWA WODNEGO – mgr inż. Michał Mnich, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Chorzów
 • WSPOMAGANIE USUWANIA WODY Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO 45% S.M. ZA POMOCĄ DEHYDRATORA ELEKTROOSMOTCZNEGO – Marcin Kleniewski, KREVOX Sp. z o.o., Warszawa
 • PRZYKŁADY ANALIZY PRZYCZYN AWARII POMP ODŚRODKOWYCH – dr hab. inż. Andrzej Korczak prof. PŚ, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska, Gliwice
 • KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE EKONOMIKI ZAOPATRZENIA W WODĘ I OCHRONY WÓD – prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • SPOŁECZNE KONFLIKTY EKOLOGICZNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM – dr inż. Jan Pałasz, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
 • STAN BAKTERIOLOGICZNY WÓD BASENOWYCH W ASPEKCIE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WARUNKÓW SANITARNO-HIGIENICZNYCH DLA OBIEKTÓW SPORTOWYCH – dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice