Edycja 1999

PROGRAM SYMPOZJUM – 25-27 maja 1999 r.

 • AKTUALNE TENDENCJE W UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNEJ – dr Józef Antoni Haber, Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu, Politechnika Śląska, Katowice
 • ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ – mgr inż. Iwona Koza, Departament Zasobów Wodnych, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa
 • KOMPETENCJE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W PRAWIE WODNYM PO ZMIANIE PRZEPISÓW W ZWIĄZKU Z REFORMĄ USTROJOWĄ PAŃSTWA – mgr Teresa Matyjaszek, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Śląski Urząd Wojewódzki, Katowice
 • PREZENTACJA FIRMY KM ARMATURA – mgr inż. Tadeusz Pruszkowski, KM ARMATURA, Katowice
 • ZASADY FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ O PROFILU PROEKOLOGICZNYM PRZEZ WFOŚIGW W KATOWICACH – mgr Halina Seredyńska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 • KRAJOWE WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOŚCI WODY DO PICIA – doc. dr hab. Stefan Maziarka, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
 • REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ W ASPEKCIE WYMOGÓW ZARZĄDZANIA ZASOBAMI WODNYMI – mgr inż. Krzysztof Korczak – Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 • TOKSYKOLOGIA OCHRONY WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIEM – doc. dr inż. Marek Jerzy Gromiec, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa
 • KIERUNKI DOSKONALENIA NORM ISO 14000 PO ROKU 2000 – mgr inż. Anna Gruszka – Zespół Ochrony Środowiska, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa
 • NOWOCZESNE NISKONAKŁADOWE METODY MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I STACJI UZDATNIANIA WODY Z ZASTOSOWANIEM PRODUKTÓW 2H – dr inż. Jan Aulich, mgr inż. Piotr Aulich, 2H Plast Polska Sp. z o.o., Zielona Góra
 • ZASADY CHEMICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MIEJSKICH – dr inż. Stanisław M. Rybicki, prof. dr hab. inż. Jerzy Kurbiel, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Politechnika Krakowska, Kraków
 • EFEKTY RENOWACJI STUDNI GŁEBINOWYCH – dr inż. Florian Piechurski, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, mgr inż. Barbara Hnatków, BP i RI „SEEN” Sp. z o.o., Gliwice
 • ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ WODNA W REGIONIE – mgr inż. Franciszek Tomiczek, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Katowice
 • BADANIA KWALIFIKACYJNE RUROCIĄGÓW DO ZABIEGU RENOWACJI – prof. dr hab. inż. Karol Kuś, dr inż. Urszula Olsińska, dr inż. Antoni Olsiński, mgr inż. Wojciech Koral, mgr inż. Paweł Watroba, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • PROBLEMATYKA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W ZLEWNI WISŁY – dr inż. Franciszek Pistelok, Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska, Katowice
 • ZASOBY I JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH W ZLEWNI RZEKI WISŁOK – dr inż. Jadwiga Kaleta, dr hab. inż. Marian Granops prof. PRz., mgr inż. Adam Piech, Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
 • GOSPODARKA OSADOWA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO – dr inż. Lech Magrel, dr inż. Wojciech Dąbrowski, Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, Białystok
 • CENA WODY I ŚCIEKÓW – ASPEKTY PRAWNE I EKONOMICZNE – mgr inż. Krzysztof Korczak, Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 • WPŁYW STABILIZACJI CIŚNIEŃ NA WIELKOŚĆ ZUŻYCIA I STRATY WODY W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH – mgr inż. Artur Kawczyński, mgr inż. Wojciech Koral, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • WODY PODZIEMNE ZLEWNI WISŁOK – dr inż. Dorota Papciak, mgr inż. Alicja Puszkarewcz, dr hab. inż. Marian Granops prof. PRz., Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
 • PROBLEM ZANIECZYSZCZENIA ZBIORNIKA ANTROPO-GENICZNEGO DZIERŻNO DUŻE – ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH, RADIOIZOTOPÓW ORAZ WĘGLOWODORÓW WWA W OSADACH DENNYCH ZBIORNIKA – dr inż. Maciej Kostecki, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze