Edycja 2014

PROGRAM SYMPOZJUM – 10-12 czerwca 2014 r.

 • INWESTYCJE W GOSPODARCE WOD-KAN. SKALA DOKONAŃ. SKALA POTRZEB – Tadeusz Rzepecki
 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI I CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGOWYM – prof. dr hab. inż. Andrzej Białas, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice
 • SPRAWNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ W PWIK W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W OPARCIU O MODEL HYDRAULICZNY – Andrzej Malinowski Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
 • GOSPODARKA ENERGIĄ ŹRÓDŁEM REZERW W PRZEDSIĘBIORSTWACH WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH – mgr inż. Adam Gołębiewski, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
 • UWARUNKOWANIA CENY SPRZEDAŻY WODY DLA LUDNOŚCI W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ – mgr inż. Katarzyna Hatko, WYG INTERNATIONAL Sp. z o.o. Warszawa
 • TECHNOLOGIE JUTRA – mgr inż. Tomasz Konieczny, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Wrocław
 • WPŁYW OPOMIAROWANIA WODY NA BILANS SIECI WODOCIĄGOWEJ I NA EKONOMIKĘ PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWEGO – mgr inż. Antoni Fila, FILA Sp. z o.o. Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy Fila, Sztum
 • POMIAR SPRAWNOŚCI OPERACYJNEJ W STRATEGICZNEJ KARCIE WYNIKÓW KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. – mgr Bartłomiej Bugiel Katedra Zarządzania i Marketingu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, dr inż. Mariusz Kruczek, mgr Wojciech Plechta
 • EKONOMICZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA INSTALACJI TERMICZNEJ HYDROLIZY OSADÓW ŚCIEKOWYCH – mgr inż. Agata Nowogórska, mgr inż. Zbigniew Zakrzewski KREVOX
 • WDROŻENIE I OCENA SYSTEMU URZĄDZEŃ DO MONITORINGU NA PRZYKŁADZIE PWIK GLIWICE – dr inż. Wojciech Koral, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska
 • MONITORING SIECI WODOCIĄGOWEJ A STRATY WODY NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO S.A. W CZĘSTOCHOWIE – mgr inż. Emil Kuliński, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
 • MONITORING NAPEŁNIENIA I NATĘŻENIA PRZEPŁYWU – dr inż. Ireneusz Nowogoński, Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski
 • SYSTEMY PE W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI. ASPEKTY PROJEKTOWE I EKSPOATACYJNE – Mgr inż. Joanna Szafran, mgr inż. Paweł Birecki – UPONOR INFRA Sp. z o.o., Warszawa
 • AWARIE – SPOSOBY ICH WYKRYWANIA ORAZ WPŁYW CZASU ICH USUWANIA NA PRZYKŁADZIE PWIK ZABRZE – mgr inż. Artur Musiał, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • DOŚWIADCZENIA KATOWICKICH WODOCIĄGÓW W ZAKRESIE TECHNOLOGII BEZWYKOPOWYCH – inż. Jan Psiuk, Katowickie Wodociągi S.A.
 • SAINT GOBAIN – PREZENTACJA KOSZTY KOROZJI W SYSTEMIE DYSTRYBUCJI WODY – mgr inż. Ewa Szymura, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Politechnika Śląska
 • ANALIZA ROZWIĄZAŃ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH POD WZGLĘDEM WYTRZYMAŁOŚCI – dr hab. inż. Grzegorz Kokot, Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczno-Technologiczny, Gliwice
 • SCHEMAT POSZUKIWAŃ NIESZCZELNOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ STOSOWANY W BYTOMSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNALNYM SP. Z O.O. – mgr inż. Barbara Marszałek, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
 • MOŻLIWOŚCI I EFEKTY ROZWIĄZANIA STEROWANIA CIŚNIENIEM W SIECI WODOCIĄGOWEJ – mgr inż. Ewelina Kilian, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska
 • MONITORING, OCENA PRACY I NAPRAWA STUDNI WIERCONYCH – dr Tomasz Górka, BLM
 • ANALIZA ROZWIĄZAŃ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH POD WZGLĘDEM WYTRZYMAŁOŚCI – dr hab. inz. Grzegorz Kokot, Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczno-Technologiczny, Gliwice
 • PORÓWNANIE EFEKTÓW PRACY PRZEPOMPOWNI ZE WSTĘPNĄ SEPARACJĄ CIAŁ STAŁYCH – mgr inż. Katarzyna Śleziak, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska
 • STRATY WODY W MAŁYCH WODOCIĄGACH GRUPOWYCH POŁUDNIOWEJ POLSKI – dr inż. Tomasz Bergel, Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • OCENA MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZANIA ZBIORNIKÓW DO RETENCJI WODY DESZCZOWEJ WYKONANYCH Z RÓŻNYCH MATERIAŁÓW – doc. dr inż. Florian Piechurski, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska