Edycja 2007

PROGRAM SYMPOZJUM – 19-21 czerwca 2007 r.

 • ZASTOSOWANIE GIS DO EWIDENCJI SIECI WODOCIĄGOWEJ NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO – prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego, Politechnika Warszawska, mgr inż. Katarzyna Wróbel, Megabit sp. z o.o. – Warszawa
 • OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W ŚWIETLE UJEDNOLICONEJ USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA – dr inż. Jan Pałasz, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska – Zabrze
 • PROCES PHOENIX® – NOWOCZESNA METODA REGENERACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY POMOCY WKLEJANEGO RĘKAWA – mgr inż. Christoph Pietryja, Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o. – Łaziska Górne
 • MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW Z UE NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM LUDNOŚCI W WODĘ – mgr inż. Stefan Sarna, Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Politechnika Krakowska – Kraków
 • WNIOSKOWANIE O DOTACJE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI DLA PROJEKTÓW WODNO-KANALIZACYJNYCH W PERSPEKTYWIE LAT 2007-2013 – mgr Wanda Galikowska-Kopacka, Departament Przygotowania Przedsięwzięć, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • ROLA MONITORINGU JAKOŚCI SANITARNEJ WODY WE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMACH DYSTRYBUCJI – mgr inż. Michał Mnich, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Chorzów
 • ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI FILTRÓW POŚPIESZNYCH – prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska – Politechnika Krakowska
 • ODDZIAŁYWANIE PROCESU BIOLOGICZNEGO NADMIAROWEGO USUWANIA FOSFORU ZE ŚCIEKÓW NA PRODUKCJĘ BIOGAZU – dr inż. Stanisław M. Rybicki, Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Politechnika Krakowska, Stanisław A. Rybicki – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – O/Kraków
 • ŻELIWO SFEROIDALNE – NOWE OBLICZE TRADYCJI – Saint Gobain WIK Sp. z o.o. – Łomianki
 • TECHNOLOGIA BIOLOGICZNA MBR, MP MEDIOAMBIENTE– Ryszard Górny, Marcelo Aguilar, Rosalia Jimenez, Dariusz Dawicki, Elstar Bio Górny Sp. z o.o. – Stare Miasto
 • ZANIM ZLECIMY MONITORING ILOŚCIOWY NASZEJ KANALIZACJI – prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska – Politechnika Krakowska – Kraków
 • ZBIORNIKI RETENCYJNE DLA INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, KWH Pipe /Poland / Sp. z o.o. – Warszawa WODY OPADOWE I ROZTOPOWE – dr inż. Tadeusz Rzepecki, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. – Tarnów
 • DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA WODAMI DESZCZOWYMI W ZLEWNI ZURBANIZOWANEJ – mgr inż. Jan Bondaruk, Główny Instytut Górnictwa – Katowice
 • REGULACJA PRZEPŁYWU, AUTOMATYCZNE SPŁUKIWANIE ZBIORNIKÓW I KANAŁÓW – URZĄDZENIA FIRMY STEINHARDT DLA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ – Monika Koperska, Paweł Bejm, MEVA-POL Sp. z o.o. – Gdańsk
 • PREZENTACJA PRODUKTÓW HOBAS – mgr inż. Marek Mathea, HOBAS System Polska Sp. z o.o. – Dąbrowa Górnicza
 • NOWE SPOJRZENIE NA KOSZTY INWESTYCYJNE I EKSPLOATACYJNE POMPOWNI WODOCIĄGOWYCH – mgr inż. Elżbieta Spernol, doktorantka w Instytucie Inżynierii Wody i Ścieków – Politechnika Śląska, Gliwice
 • PODSTAWY TWORZENIA MODELI ZMIAN JAKOŚCI WODY W SYSTEMACH DYSTRYBUCJI – dr inż. Urszula Olsińska, mgr inż. Katarzyna Skibińska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków – Politechnika Śląska – Gliwice
 • PROJEKTOWANIE UTWARDZANYCH POWŁOK ŻYWICZNYCH – prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, mgr inż. Anna Parka, PER AARSLEFF Polska Sp. z o.o.- Warszawa
 • MIESZADŁA WOLNOOBROTOWE I SZYBKOOBROTOWE W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW – Henryk Kamiński, AGIMIX sp. z o.o. – Rzeszów
 • URZĄDZENIA FIRMY HUBER mgr inż. Marcin Cieśla, Huber Technology Sp. z. o.o. – Warszawa
 • ŁĄCZNIKI I OPASKI PRZYŁĄCZENIOWE FIRMY HUOT – mgr inż. Jacek Czardybon, Sanit Sp. z o.o. – Gliwice
 • ADAPTACJA AKCELERATORA 24000 MM DO PRACY W NISKICH OBCIĄŻENIACH HYDRAULICZNYCH – mgr inż. Kazimierz Maciejewski, DALKIA – Poznań, ZEC S.A. – Poznań
 • NOWOCZESNE METODY OPOMIAROWANIA I STEROWANIA PRZEPŁYWÓW NA SIECIACH WODOCIĄGOWYCH – Adam Włodarczyk Złote Runo Zdzisław Melchior – Warszawa
 • REGULACJA CIŚNIENIA W SIECI WODOCIĄGOWEJ JAKO WARUNEK NIEZAWODNEJ EKSPLOATACJI PODSYSTEMU DYSTRYBUCJI WODY – dr inż. Izabela Zimoch, mgr inż. Andrzej Sołtysik, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
 • PODSTAWY WDRAŻANIA ZASADY ZWROTU KOSZTÓW USŁUG WODNYCH – prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, dr Ewa Rauba, Politechnika Białostocka – Białystok
 • PRZEGLĄD TECHNIK DEZINTEGRACJI OSADÓW ŚCIEKOWYCH – mgr inż. Marcin Janik, mgr inż. Piotr Sorys, prof. dr hab. inż. Karol Kuś, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska – Gliwice
 • WARUNKI PROWADZENIA PROCESU DEZINTEGRACJI HYBRYDOWEJ OSADU NADMIERNEGO – dr inż. Ewa Zielewicz, dr inż. Łucja Fukas-Płonka, mgr inż. Marcin Janik, mgr inż. Piotr Sorys, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska – Gliwice
 • DEZINTEGRACJA ULTRADŹWIĘKOWA JAKO METODA ZMNIEJSZANIA ILOŚCI OSADÓW W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – mgr inż. Piotr Sorys, dr inż. Ewa Zielewicz, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska – Gliwice
 • WSPÓŁFERMENTACJA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z ODPADAMI ORGANICZNYMI – dr inż. Łucja Fukas-Płonka, mgr inż. Marcin Janik, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska – Gliwice
 • WPŁYW MONITORINGU TECHNICZNEGO SIECI WODOCIĄGOWYCH NA EFEKTY EKSPLOATACYJNE, dr inż. Florian Piechurski, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, mgr inż. Zygmunt Bomersbach Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.- Gliwice
 • BAZALT – NOWOŚĆ I NOWE OBLICZE TRWAŁOŚCI – mgr Waldemar Bartusiak, P.V. Prefabet Kluczbork S.A. – Kluczbork
 • EFEKT TECHNOLOGICZNY UZDATNIANIA WÓD W ASPEKCIE ZMIAN JAKOŚCI WODY W ZBIORNIKU CZANIEC – dr inż. Izabela Zimoch, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. – Katowice, Instytut Inżynierii Środowiska Wody i Ścieków, Politechnika Śląska – Gliwice, inż. Barbara Kotlarczyk SUW Czaniec, mgr inż. Andrzej Sołtysik, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. – Katowice
 • WPŁYW MODERNIZACJI PODSYSTEMU DYSTRYBUCJI WODY NA JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG DOSTAWY WODY – dr inż. Izabela Zimoch, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. – Katowice
 • OCENA ODWADNIALNOŚCI OSADÓW Z SUW KOZŁOWA GÓRA – mgr inż. Izabela Płonka, Instytut Inżynierii Środowiska Wody i Ścieków Politechnika Śląska – Gliwice, mgr inż. Adam Płonka, Stacja Uzdatniania Wody, Kozłowa Góra w Wymysłowie