9:50 – 10:10

Wykorzystanie inteligentnego systemu WaterPrime dla efektywnego zarządzania siecią wodociągową i obniżenia strat wody w MPWiK Piekary Śląskie

Marek Tokarz Prezes Zarządu, Izabela Małota Dyrektor Techniczny Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.