Zasady

Szanowni Państwo,
Chcąc zapewnić Państwu udany pobyt na sympozjum, a jednocześnie w sposób szczególny zadbać o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, wprowadzamy podwyższone standardy w kwestii higieny i organizacji pracy.
Procedury są aktualizowane i dostosowywane do wydawanych rozporządzeń i wytycznych stosownych organów.

Mierzenie temperatury przy recepcji i wejściu do restauracji.

Bezpieczne odległości między stolikami / krzesłami w restauracjach.

Ozonowanie sal konferencyjnych po każdym dniu.

Przed zakwaterowaniem w każdym pokoju szczegółowej dezynfekcji podlegają wszystkie powierzchnie dotykowe jak: oparcia krzeseł, półki, bagażniki, telefony, piloty, włączniki światła, klamki, itp. Dodatkowo każdy pokój jest naświetlany lampami UV-C.

Obowiązkowe noszenie maseczek podczas konferencji. Istnieje możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji. W pakiecie konferencyjnym każdy uczestnik otrzyma jednorazową maseczkę.

Regularna dezynfekcja przestrzeni wspólnych (poręczy, klamek itp.) oraz każdorazowa dezynfekcja stołów, krzeseł, tac, kart menu, itp., po każdym Gościu w restauracji.

Każdy Gość proszony jest o podpisanie Oświadczenia o swoim stanie zdrowia.

Bezwzględny zakaz przebywania na terenie hotelu osób niezameldowanych.

Stacje do dezynfekcji znajdują się przy recepcji, restauracji i salach konferencyjnych.

Obrady na 3 salach konferencyjnych.

Zajmujemy co drugie miejsce w sali i nie zmieniamy go w czasie obrad.

Każdy uczestnik powinien zająć miejsce wskazane na identyfikatorze podczas rejestracji.