15:55 – 16:15

Silesia Alert – innowacyjny system zautomatyzowanych ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych w kontekście coraz częstszych „błyskawicznych powodzi miejskich”

Henryk Drob / Prezes Zarządu, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.