9:30 – 9:50

Rola końcowego dostawcy wody w realizacji obowiązków wynikających z dyrektywy dotyczącej wody do spożycia

mgr Piotr Komraus - Prezes Zarządu, Jarosław Polusik - Dyrektor Techniczny, dr inż. Krzysztof Filipek / Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o. o.