17:40 – 18:00

Innowacyjne wykorzystanie zbiorników wód stojących do produkcji energii z pływających paneli fotowoltaicznych wraz z wytwarzaniem i magazynowaniem wodoru oraz ponowną zamianę na energię elektryczną – Henryk Drob, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice