15:00 – 15:20

Innowacyjne wykorzystanie zbiorników wód stojących do produkcji energii z pływających paneli fotowoltaicznych wraz z wytwarzaniem i magazynowaniem wodoru oraz ponowną zamianę na energię elektryczną – Henryk Drob, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice