14.03.2018  ŚRODA

14:00 — 15:00 obiad z serwisem kawowym
15:45 otwarcie sympozjum
16:00 - 18:10 prelekcje
16:00  – 16:20 – „Problematyka uciążliwości odorowej w sieci kanalizacyjnej na przykładzie PEWIK GDYNIA” - Mirosław Kąkol, PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
16:25- 16:45 – "Skażenie wody w szpitalu - zarządzanie sytuacją kryzysową w obliczu zagrożenia życia" - Stanisław Krusz, Katowickie Wodociągi S.A.
16:50 - 17:10 – – „Bądźmy przygotowani! Zalety posiadania procedur kryzysowych” – Marek Przytulski, Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
17:10 – 17:25 przerwa kawowa
17:25 – 17:45 – „Szybkie lokalizowanie i usuwanie awarii wodociągowej, dzięki zastosowaniu systemu SMARTPIPE Saint-Gobain PAM” - Tomasz Fusek, Saint-Gobain PAM
17:50-18:10 – „Ocena ryzyka i skuteczne zarządzanie kryzysem w firmie wodociągowej” - Sebastian Chachołek, Grupa PRC
19:00 — 21:00 kulig

15.03.2018  CZWARTEK

7:00 — 10:00 śniadanie
10:00 — 14:00 Team Building
14:00 — 15:00 obiad z serwisem kawowym
15:00 — 17:55 prelekcje
15:00 – 15:20 - „Metody wykrywania i ewaluacji sytuacji kryzysowych” - dr hab. Dariusz Tworzydło, Uniwersytet Warszawski
15:25 – 15:45 – „Czego nas nauczyła powódź tysiąclecia”- Witold Sumisławski, ekspert ds. gospodarki wodnej
15:50 — 16:50Prawo wodne - nowości - panel dyskusyjny
16:55 — 17:10 przerwa kawowa
17:10- 17:30 – "Innowacyjne rozwiązania w hydrantach zewnętrznych i ich wpływ na minimalizacje strat wody pitnej" - Michał Setlak, Fabryka Armatur JAFAR S.A.
17:35 – 17:55 – „Bezpieczeństwo ciągłości dostaw wody – systemy monitoringu i diagnostyki sieci wodociągowej” - Adam Włodarczyk, Złote Runo
18:00 Spotkanie z gościem specjalnym - Kamilem Durczokiem
20:00  uroczysta kolacja

16.03.2018  PIĄTEK

7:30 — 10:00 śniadanie
10:00 — 12:15 prelekcje
10:00 – 10:20 - „Pokonać stres – występy przed kamerą w sytuacjach kryzysowych” - Aleksandra Kutz
10:25 – 10:45 - "Retencja i odnowa obszarów zurbanizowanych w sytuacjach kryzysowych deszczów nawalnych" - Marek Mathea, Amiblu
10:50 – 11:10 – „Zagrożenia w branży wodociągowej czyli postępowanie w sytuacji ataku terrorystycznego” - Maciej Karczyński, były rzecznik ABW
11:10 – 11:30 przerwa kawowa
11:30 – 11:50 – „Procedura zarządzania zespołem w sytuacji kryzysowej” - Izabella Laskowska, cywilny ekspert NATO, ekspert ds. komunikacji kryzysowej
11:55 – 12:15 - „Zarządzanie kryzysami w social media” - Karolina Dziwak-Filosek, Grupa PRC
12:30 — 13:00 obiad z serwisem kawowym
13:00 zakończenie sympozjum
 
POBIERZ PROGRAM

RADA PROGRAMOWA

ANDRZEJ MALINOWSKI

Instytucja: Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.


Andrzej Malinowski – przewodniczący Rady programowej sympozjum HYDROPREZENTACJE XXI 2018 – jest Prezesem Zarządu Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. oraz Prezesem Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego. Jest także Wiceprzewodniczącym Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” oraz członkiem Rady Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej.

STANISŁAW KRUSZ

Instytucja: Katowickie Wodociągi S.A.


Stanisław Krusz – członek Rady programowej sympozjum HYDROPREZENTACJE XXI 2018 – jest Prezesem Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. oraz członkiem Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, a także członkiem Komisji ds. uzgodnień projektu i realizacji przebudowy koryta rzeki Rawy na terenie miasta Katowice.

FLORIAN PIECHURSKI

Instytucja: Politechnika Śląska


dr inż. Florian Piechurski doc. w Politechnice Śląskiej – członek Rady programowej sympozjum HYDROPREZENTACJE XXI 2018 – docent w Politechnice Śląskiej, pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Prowadzi badania, przygotowuje opinie i projekty dotyczące wewnętrznych instalacji wod.-kan., instalacji basenowych i przemysłowych, ujęć wody i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych. Jest kierownikiem studiów podyplomowych „Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji”.

TADEUSZ ZADROŻNY

Instytucja: NOT


Tadeusz Zadrożny – członek Rady programowej sympozjum HYDROPREZENTACJE XXI 2018 – Dyrektor Śląskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach. Realizuje zadania i cele Śląskiej Rady FSNT NOT, do których należą współpraca, integrowanie i wzajemne wspieranie się stowarzyszeń branżowych w realizacji ich zadań; oddziaływanie na rozwój edukacji, nauki, techniki i gospodarki, kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej, a także administrowanie mieniem rady.

DR HAB. DARIUSZ TWORZYDŁO

Instytucja: Uniwersytet Warszawski


dr hab. Dariusz Tworzydło – członek Rady programowej sympozjum HYDROPREZENTACJE XXI 2018 – Prezes Zarządu Exacto, Kierownik Katedry Komunikacji Społecznej i Public Relations na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (IRSI). Były pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2009-2011 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. W latach 2008-2012 członek Rady Etyki Public Relations. W latach 1997-2010 pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autor raportów badawczych, analiz, materiałów dydaktycznych, opracowań naukowych. Autor ponad 220 publikacji, min. Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju PWN 2008, oraz Macierz celów wizerunkowych w procesie oceny efektów działań public relations WSIiZ 2008. Posiada 18-letnie doświadczenie w branży PR. Trener, doradca i konsultant. W 2007 roku nominowany do nagrody „Łby PR”, w 2010 laureat nagrody „PRotony”. Prywatna strona www.tworzydlo.pl

GOŚĆ SPECJALNY

Kamil Durczok


Kamil Durczok – Ślązak od urodzenia jedna z największych osobowości telewizyjnych w Polsce. Przygodę z dziennikarstwem zaczynał jako radiowiec, potem jako dziennikarz Telewizji Polskiej, w której szybko doceniono jego talent. Programy publicystyczne, które prowadził na antenie TVP przyniosły mu najbardziej prestiżowy w branży medialnej tytuł Dziennikarza Roku 2000. Przez pięć lat prowadził główne wydanie Wiadomości. W międzyczasie stoczył zwycięską walkę z nowotworem.

W 2006 roku po gwiazdę TVP sięgnęła stacja TVN, powierzając mu stanowisko redaktora naczelnego i prowadzącego „Faktów” – głównego serwisu informacyjnego stacji, którą kierował przez dziewięć lat. Czterokrotnie uhonorowany Wiktorami oraz pięciokrotnie Telekamerami przyznawanymi osobowościom telewizyjnym. Pod koniec października wydał książkę „Przerwa w emisji”, w której opisuje swoją drogę na dziennikarski szczyt i pokazuje jak wysoką cenę za ten sukces przyszło mu zapłacić. Październik stał się dla Kamila Durczoka ważnym miesiącem jeszcze przynajmniej z dwóch powodów: uruchomił regionalny portal Silesion.pl poruszający najważniejsze sprawy Górnego Śląska oraz w telewizji Polsat News zadebiutował z programem publicystycznym „Brutalna prawda. Durczok ujawnia”, do którego zaprasza czołowe postacie życia politycznego.