Damian Absalon

Prof. UŚ dr hab. Damian Absalon – hydrolog, geograf, zajmuje się m. in. zagadnieniami wpływu antropopresji na odpływ i jakość wody, analizą zagrożeń powodzią oraz suszą, a także nowoczesnymi metodami monitoringu rzek i jezior; autor ponad 250 publikacji; Przewodniczący Państwowej Rady Gospodarki Wodnej; z-ca dyrektora Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego; pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk o Ziemi na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Ślaskiego.