Edycja 2017

PROGRAM SYMPOZJUM – 21-23 czerwca 2017 r.

 • 20 LAT MINĘŁO… – mgr Agnieszka Jaszkaniec, mgr inż. Agata Woźniak – Karolczyk, Katowickie Wodociągi S.A.
 • 20 LAT HYDROPREZENTACJI – analiza i ocena merytoryczna dokonań w gospodarce wodno-ściekowej Polski w latach 1998-2017 – prof. dr hab. inż. Karol Kuś, Politechnika Śląska
 • OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA WĘZŁÓW USZCZELNIAJĄCO-ODWADNIAJĄCYCH ARMATURY PRZECIWPOŻAROWEJ (O PODWYŻSZONEJ ŻYWOTNOŚCI I NIEZAWODNOŚCI DZIAŁANIA) – mgr Michał  Setlak, Fabryka Armatur JAFAR S.A.
 • ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ZAOPATRZENIA W WODĘ DUŻYCH AGLOMERACJI MIEJSKICH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH NA PRZYKŁADZIE MIASTA KATOWICE– mgr Stanisław Krusz, Katowickie Wodociągi S.A
 • SYSTEM PAM NATURAL – NATURALNY WYBÓR DLA SIECI WODOCIĄGOWEJ – mgr inż. Tomasz Fusek, Saint-Gobain PAM Polska
 • MOŻLIWOŚCI BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH BEZWYKOPOWO I OCENA KOSZTÓW INWESTYCJI – dr inż. Florian G. Piechurski, Politechnika Śląska
 • PROBLEMY REGULACJI POMPOWNI STEROWANYCH FALOWNIKAMI PRZY ICH SZEREGOWEJ WSPÓŁPRACY – dr inż. Wojciech Koral, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice
 • DOBÓR POJEMNOŚCI ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W ZALEŻNOŚCI OD UWARUNKOWAŃ TERENOWYCH – Marek Mathea, HOBAS System Polska Sp. z o.o.
 • ZAPLANOWANE EFEKTY RZECZOWE I EKOLOGICZNE GŁÓWNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROJEKTU RADOM KLIMA – mgr Jerzy Frączek, Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
 • ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI WODY W TRAKCIE DYSTRYBUCJI NA PRZYKŁADZIE KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. – mgr inż. Anna Jędrusiak, mgr inż. Mariusz Pluta, Katowickie Wodociągi S.A.
 • PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO BUDOWY SYSTEMU ZARZĄDZANIA WODAMI DESZCZOWYMI W MIEŚCIE – dr inż. Jan Bondaruk, mgr inż. Paweł Zawartka, Główny Instytut Górnictwa, Zakład Ochrony Wód
 • PRAWO WODNE – NOWOŚCI – dr inż. Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
 • PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WODY – mgr inż. Aleksandra Konderak, Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WÓD ORAZ PROCESAMI PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI (NA PRZYKŁADZIE WODOCIĄGÓW CZĘSTOCHOWSKICH) –  Marcin Folwaczny, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
 • WYCIEKI POD KONTROLĄ – SYSTEM PERMENET + – Adam Włodarczyk, Złote Runo Sp. z o.o.
 • TELEMETRIA W UKŁADZIE ZASILANIA SPRZĘŻONEGO W ZWIK SP. Z O.O. W RACIBORZU I JEJ PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE W SYSTEMIE SCADA W CELU OGRANICZENIA STRAT WODY – Stanisław Janik, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu