Edycja 2016

PROGRAM SYMPOZJUM – 7-9 czerwca 2016 r.

 • HISTORIA ROZWOJU MONITORINGU W PWIK GLIWICE W LATACH 1994-2015 – dr inż. Wojciech Koral, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice
 • NIEWŁAŚCIWE STOSOWANIE ARMATURY ŹRÓDŁEM PROBLEMÓW – mgr Michał  Setlak, Fabryka Armatur JAFAR S.A.
 • NOWOCZESNE, KOMPLETNE SYSTEMY RUROCIĄGÓW Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO PRODUKCJI SAINT-GOBAIN PAM – dr inż. Pascal Alexandre, Saint-Gobain PAM Francja, Dyrektor Generalny Centrum Badań i Rozwoju, mgr inż. Tomasz Fusek, Saint-Gobain PAM Polska, Dyrektor Sprzedaży
 • INNOWACYJNOŚĆ ZARZĄDZANIA W SEKTORZE WODOCIĄGOWYM – dr inż. Janusz Karwot, mgr inż. Radosław Zaręba, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Rybnik
 • OCENA TECHNICZNYCH MOŻLIWOŚCI POPRAWY POZIOMU EKONOMICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWYCH – Florian G. Piechurski Politechnika Śląska
 • ZARZĄDZANIE ODPROWADZANIEM WÓD OPADOWYCH PRZEZ AQUA S.A. –  Piotr Dudek,AQUA S.A Bielsko-Biała
 • ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH – ASPEKTY PRAWNE I EKONOMICZNE – Bogdan Pyszny, Michał Pieczonka, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.
 • WYKORZYSTANIE UR CCGRP W INNOWACYJNYM ZAGOSPODAROWANIU WÓD DESZCZOWYCH – Marek Mathea, Aleksandra Wojcik, HOBAS System Polska Sp. z o.o.
 • INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ODPROWADZANIA WÓD DESZCZOWYCH – dr inż. arch. Adam Gil, dr inż. Bożena Gil, Politechnika Śląska
 • ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI Z ZASTOSOWANIEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH – dr inż. Jan Bondaruk, dr Adam Hamerla, mgr inż. Paweł Zawartka, Główny Instytut GórnictwaZakład Ochrony Wód
 • PROBLEMY PROJEKTOWE I EKSPLOATACYJNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJACH MIEJSKICH – dr inż. Łucja Fukas-Płonka, Politechnika Śląska
 • SIEĆ KANALIZACYJNA POD KONTROLĄ – Mariusz Pluta, Katowickie Wodociągi S.A.
 • PRZETŁACZANIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH NA DUŻE ODLEGŁOŚCI – DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE – Jerzy Zaczyński, Jerzy Aksamit, Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
 • PLANOWANIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU MONITORINGU KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ – SPRZĘT I RZECZYWISTE EFEKTY OSIĄGANE W ZAKRESIE POPRAWY OCHRONY ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ – Adam Włodarczyk, Złote Runo Sp. z o.o.