Edycja 2015

PROGRAM SYMPOZJUM – 16-18 czerwca 2015 r.

 • STAN AKTUALNY I KIERUNKI ROZWOJU NAUKI W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W WODĘ, USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA ŚCIEKÓW I OSADÓW ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE – prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska.
 • SPECYFIKA ZANIECZYSZCZEŃ I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OSADAMI Z OCZYSZCZANIA WODY – dr inż. Stanisław M. Rybicki, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Politechnika Krakowska
 • PREZENTACJA WYROBÓW FIRMY SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SP. Z O.O – mgr inż. Tomasz Fusek, mgr inż. Mikołaj Rybicki, Saint Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., Łomianki
 • PROBLEMATYKA PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ORZECZNICTWA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW – Mieczysław Malcharek, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu
 • PRZYKŁADY POZYSKANIA ENERGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH – dr inż. Tadeusz Żaba, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
 • PODEJMOWANIE DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGOWYM W OPARCIU O SYSTEM STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW – mgr Bartłomiej Bugiel, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
 • STRATEGIE OBNIŻENIA STRAT WODY W SYSTEMACH ICH DYSTRYBUCJI – dr inż. Florian Piechurski, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska
 • WODY MINERALNE UZDROWISKA KRYNICA ZDRÓJ – Edyta Konicka Uzdrowisko Krynica Zdrój i Żegiestów
 • EKSPLOATACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW – DOŚWIADCZENIA Z BYTOMSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O. O. – Radosław Włodarski, Robert Bil, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
 • PREZENTACJA WYROBÓW FIRMY REHAU SP. Z O.O. – Marcin Motylski, Rehau Sp. z o.o., Gliwice
 • PRZERÓBKA OSADÓW ŚCIEKOWYCH – dr inż. Tadeusz Rzepecki, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.
 • GOSPODARKA WODOMIERZOWA – KONCEPCJA, PROBLEMY I WYNIKI NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ BYTOMSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O. O.– mgr inż. Ewelina Kilian, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska
 • OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA INSTALACJI OCZYSZCZANIA WODY, W KTÓRYCH OZON JEST ZAAWANSOWANYM UTLENIACZEM – mgr inż. Robert Muszański, WOFIL OZONE TECHNOLOGY, Krynica Zdrój
 • SYSTEMY Z POLIETYLENU W WODOCIĄGACH, KANALIZACJI ORAZ RETENCJI ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH. PRZEGLĄD TECHNOLOGII I ZASTOSOWAŃ RUROCIĄGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH UPONOR INFRA – mgr inż. Paweł Birecki, Uponor Infra Sp. z o.o., Warszawa
 • ANALIZA KOSZTÓW BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ METODĄ WYKOPOWĄ I BEZWYKOPOWĄ – dr inż. Florian G. Piechurski, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, mgr inż. Agata Kudła, absolwentka, Politechnika Śląska
 • ASPEKTY TECHNICZNE I EKONOMICZNE DOBORU OPTYMALNEJ TECHNOLOGII REHABILITACJI SIECI KANALIZACYJNEJ – Marek Nowak, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bytomiu
 • KORZYŚCI TECHNICZNE I EKONOMICZNE ZASTOSOWANIA FILTRÓW DYNASAND W KRAJOWYCH ZAKŁADACH UZDATNIANIA WODY – mgr inż. Paulina Przybysławska, Politechnika Śląska
 • FUNKCJONOWANIE SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY BYTOM W ASPEKCIE WYSTĘPUJĄCYCH SZKÓD GÓRNICZYCH – Marek Lukoszek, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
 • PROBLEMY ZGRZEWANIA RUR PE W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH – dr hab. inż. Andrzej Pusz, Politechnika Śląska
 • DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PROCESEM WYBORU  ORAZ EKSPLOATACJĄ  SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY W KATOWICKICH WODOCIĄGACH S.A. – Barbara Gazda, Katowickie Wodociągi S.A.
 • MONITORING SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH ZA POMOCĄ REJESTRATORÓW CELLO I OPROGRAMOWANIA PMAC BRYTYJSKIEJ FIRMY TECHNOLOG – Adam Włodarczyk Złote Runo Sp. z o.o., Warszawa
 • TECHNICZNO-EKONOMICZNE ASPEKTY EKSPLOATACJI AGREGATÓW KOGENERACYJNYCH – mgr inż. Krzysztof Nitoń, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.
 • PUŁAPKI W WYKONANIU MODELU HYDRODYNAMICZNEGO DLA SIECI KANALIZACYJNEJ – Bożena Gil, Marcelina Świderska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska