Edycja 2013

PROGRAM SYMPOZJUM – 23-25 kwietnia 2013 r.

 • WYSTĄPIENIE PREZESA JAROSŁAWA KANI, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Katowice
 • ZAOPATRZENIE W WODĘ – NADRZĘDNE ZADANIE GOSPODARKI WODNEJ – Z UWZGLĘDNIENIEM TWORZENIA KRAJOWEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA WODY – mgr inż. Lidia Gutowska-Siwiec, Ośrodek Inżynierii Gospodarki Wodnej IMGW PIB, Warszawa
 • DZIAŁALNOŚĆ WODOCIĄGÓW SIEMIANOWICKICH AQUA-SPRINT SP. Z O.O. W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI NIK – dr Seweryn Świaczny, Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint sp. z o.o., Siemianowice Śląskie
 • ANALIZA PORÓWNAWCZA KOSZTÓW WYKOPOWYCH I WYBRANYCH BEZWYKOPOWYCH METOD RENOWACJI SIECI KANALIZACYJNEJ – dr inż. Florian Piechurski, doc. Pol. Śl., Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • SYSTEMY RETENCJI I RENOWACJI W TECHNOLOGII KWH PIPE mgr inż. Paweł Birecki, mgr inż. Robert Krysiak, KWH Pipe Poland Sp. z o.o., Warszawa
 • NOWOCZESNE SYSTEMY KANALIZACJI WYSOKOODPORNEJ Z PP WG PN-EN 1852 – Maciej Pustułka, Bartosz Kaczor, Rehau Sp. z o.o., Gliwice
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM WODY – Agnieszka Arabska, Aquanet S.A., Poznań
 • ZAOPATRZENIE W WODĘ W POLSCE I W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ – mgr inż. Izabela Korgel, Fluor S.A., Gliwice
 • OGRANICZANIE STRAT WODY W CH-ŚW PWIK SP. Z O.O. – Rafał Przydacz, Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Chorzów
 • NOWOCZESNY MONITORING ORAZ STEROWANIE CIŚNIENIEM JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE W OBNIŻANIU STRAT WODY – Adam Włodarczyk, Złote Runo Sp. z o.o., Warszawa
 • ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I WBUDOWANYCH SYSTEMÓW MIKROKOMPUTEROWYCH W ZARZĄDZANIU ROZPROSZONYMI URZĄDZENIAMI POMPOWYMI I TECHNOLOGICZNYMI STOSOWANYMI W GOSPODARCE WODNO ŚCIEKOWEJ – Janusz Giełda, Instalcompact Sp. z o.o., Tarnowo Podgórne
 • ZMIANY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW UZDATNIANIA WODY I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH – dr inż. Marcin Janik, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • OPRACOWANIE MODELU HYDRAULICZNEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ NA PRZYKŁADZIE KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. – mgr inż. Mariusz Pluta, Katowickie Wodociągi S.A.
 • POMPY I SYSTEMY KSB W GOSPODARCE WODNOŚCIEKOWEJ – mgr inż. Marek Borkowski, KSB Pompy i Armatura, Ożarów Mazowiecki
 • POMIARY OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH JAKO NARZĘDZIE DO OCENY PRACY SIECI KANALIZACYJNEJ – dr inż. Bożena Gil, dr inż. Artur Kawczyński, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • EKSPLOATACJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W EKSTREMALNYCH WARUNKACH POGODOWYCH NA PRZYKŁADZIE ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICKIEGO – Kacper Boroń, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A., Katowice,
 • PROBLEMY EKSPLOATACYJNE UKŁADU ODŻELAZIANIA I ODMANGANIANIA WODY – dr hab. inż. Tadeusz Siwiec prof. SGGW, mgr inż. Dariusz Morawski, dr inż. Marek Kalenik, Zakład Wodociągów i Kanalizacji SGGW, Warszawa