Edycja 2011

PROGRAM SYMPOZJUM – 14-16 czerwca 2011 r.

 • WYSTĄPIENIE MGR. JAROSŁAWA KANI PREZESA ZARZĄDU, DYREKTORA GENERALNEGO GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW S.A., Katowice INSTRUMENTY EKONOMICZNE POLITYKI OCHRONY WÓD W POLSCE – prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • ZMIANY W PRAWIE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ KIERUNKI DOFINANSOWANIA ZADAŃ GOSPODARKI OSADAMI ŚCIEKOWYMI – Jerzy Swatoń, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY UNIJNYCH OD CHWILI WEJŚCIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SEKTORA WODNO-KANALIZACYJNEGO – mgr inż. Katarzyna Dadyńska-Fice, Katowickie Wodociągi S.A.
 • BUDOWA I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW MONITORINGU OPADÓW DLA POTRZEB MODELOWANIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ – dr hab. inż. Paweł Licznar, Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • ASPEKTY EKOLOGICZNE I TECHNICZNE STOSOWANIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ WAVIN DO ODPROWADZANIA I ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH – Maria Bogacz-Rygas, WAVIN Metalplast Sp. z o.o., Buk
 • NALICZANIE OPŁAT ZA WODY OPADOWE W WARUNKACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH – dr inż. Ewa Burszta-Adamiak, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ – dr Krzysztof Filipek, Aqua S.A., Bielsko-Biała
 • PROBLEMY W PRAWIDŁOWEJ OCENIE I SPOSOBY LIKWIDACJI STRAT W SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH – dr inż. Florian G. Piechurski, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • ANALIZA KOSZTÓW PRODUKCJI WODY W GPW W KATOWICACH NA PRZYKŁADZIE ZUW GOCZAŁKOWICE – mgr Jacek Kowalczyk, Zakład Uzdatniania Wody, Goczałkowice
 • RETENCJONOWANIE WODY – prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk, dr inż. Beata Olszewska, dr inż. Wojciech Łyczko, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZAOPATRZENIEM W WODĘ I ODPROWADZANIEM ŚCIEKÓW PRZEZ ZAKŁADY ENERGETYKI ZAWODOWEJ NA TERENIE RW MAŁEJ WISŁY I GÓRNEJ ODRY – dr inż. Dorota Sąkol-Sikora, UGW EL Łagisza
 • OGRANICZENIE STRAT WODY W REJONACH AKTYWNOŚCI GÓRNICZEJ NA PRZYKŁADZIE BPK SP. Z O.O. BYTOM – Krzysztof Juzala, Krzysztof Dziuba, Michał Glinkowski, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Bytom
 • ARMATURA METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA – mgr inż. Grzegorz Skrzypek, Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o.
 • BADANIE CHROPOWATOŚCI RUR PVC I PE – dr inż. Piotr Wichowski, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, dr inż. Marek Kalenik, mgr inż. Dariusz Morawski, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Katedra Inżynierii Budowlanej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • GIS W MODELOWANIU SIECI KANALIZACYJNEJ – prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, Politechnika Warszawska
 • PREZENTACJA – FIRMA HOBAS SYSTEM POLSKA Sp. z o.o. – mgr inż. Marek Mathea, Hobas System Polska Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza
 • MOŻLIWOŚCI PRZYWRACANIA ZDOLNOŚCI TRANSPORTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWYCH – mgr inż. Joanna Mika, prof. zw. dr hab. inż. Karol Kuś, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • PLAN BEZPIECZEŃSTWA WODNEGO W RAMACH POLITYKI JAKOŚCI – mgr inż. Michał Mnich, Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Chorzów
 • KRAJOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE DEZINTEGRACJI OSADÓW ŚCIEKOWYCH – dr inż. Łucja Fukas Płonka, doc. PŚ, dr inż. Marcin Janik, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • DEZINTEGRACJA OSADÓW METODĄ ELEKTROKINETYCZNĄ BIOCRACK – Piotr Tarowski, Krzysztof Kudłacik, VOGELSAND Sp. z o.o., Wrocław
 • OCHRONA WÓD W PRZEPISACH PRAWA – dr inż. Łucja Fukas-Płonka, doc. PŚ, dr inż. Marcin Janik, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • WPŁYW ZMIAN KLIMATYCZNYCH NA ELEMENTY BILANSU TLENOWEGO WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA PRZYKŁADZIE ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO – dr inż. Marek Ślesicki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, Warszawa