Edycja 2008

PROGRAM SYMPOZJUM – 10-12 czerwca 2008 r.

 • WYSTĄPIENIE DRA JAROSŁAWA KANI PREZESA ZARZĄDU, DYREKTORA GENERALNEGO GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW S.A.W KATOWICACH PROBLEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – dr inż. Jan Pałasz, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
 • POZYSKIWANIE WIEDZY Z DANYCH POCHODZĄCYCH Z MONITORINGU SYSTEMÓW WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH – dr hab. inż. Janusz Łomotowski, mgr inż. Sylwia Młynarska, mgr inż. Monika Brambor, Katedra Budownictwa i Infrastruktury, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • ŻELIWO SFEROIDALNE W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH – mgr inż. Tomasz Fusek, Saint Gobain WIK sp. z o.o., Łomianki
 • PORÓWNAJ SWOJĄ SIEĆ KANALIZACYJNĄ Z INNYMI – prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Politechnika Krakowska, Kraków
 • BIOFILMY W PRZEWODACH WODOCIĄGOWYCH I ICH WPŁYW NA JAKOŚĆ TRANSPORTOWANEJ WODY – dr hab. inż. Janusz Łomotowski, mgr inż. Joanna Drożdż, Katedra Budownictwa i Infrastruktury, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • WPŁYW WARUNKÓW EKSPLOATACJI PODSYSTEMU DYSTRYBUCJI NA AWARYJNOŚĆ SIECI WODOCIĄGOWEJ – dr inż. Izabela Zimoch Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Katowice, Instytut Inżynierii Środowiska Wody i Ścieków Politechnika Gliwicka, Gliwice, mgr inż. Andrzej Sołtysik, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Katowice
 • KOMPLEKSOWY PROGRAM OBNIŻANIA STRAT WODY – Adam Włodarczyk, ZŁOTE RUNO ZDZISŁAW MELCHIOR, Warszawa
 • ENERGOCHŁONNOŚĆ POMPOWNI WODOCIĄGOWYCH JAKO CZYNNIK NOWOCZESNEJ GOSPODARKI PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWYCH – mgr inż. Elżbieta Spernol, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • METODY SZACOWANIA RYZYKA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ – dr inż. Izabela Zimoch, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Katowice, Instytut Inżynierii Środowiska Wody i Ścieków, Politechnika Gliwicka, Gliwice
 • WPŁYW TENDENCJI PROWADZENIA BADAŃ RÓWNOLEGŁYCH WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA W RAMACH MONITORINGU JAKOŚCI SANITARNEJ NA ISTOTĘ SPOŁECZEŃSTWA RYZYKA – mgr inż. Michał Mnich, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Chorzów
 • PREZENTACJA PRODUKTÓW I TECHNOLOGII KWH PIPE (POLAND) – Jacek Kamiński KWH Pipe (Poland) Sp. z o.o., Warszawa
 • KRÓTKOTERMINOWE POMIARY CIŚNIEŃ JAKO JEDNO Z NARZĘDZI DIAGNOSTYKI SIECI WODOCIĄGOWEJ NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ PWIK GLIWICE – dr inż. Wojciech Koral, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • WYKORZYSTANIE NUMERYCZNEJ MECHANIKI PŁYNÓW W MODELOWANIU PROCESÓW OCZYSZCZANIA WODY – dr inż. Urszula Olsińska, mgr inż. Katarzyna Skibińska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • PŁUKANIE FILTRÓW POSPIESZNYCH A JAKOŚĆ FILTRATU – prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, mgr inż. Paweł Korczak, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Politechnika Krakowska, Kraków
 • WPŁYW JEDNOSTKOWYCH PROCESÓW OCZYSZCZANIA WODY NA ZAWARTOŚĆ ADSORBOWALNYCH CHLOROWCOPOCHODNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH (AOX) W WODZIE PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA – dr inż. Urszula Olsińska, mgr inż. Ewa Figna, mgr inż. Katarzyna Skibińska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • MROZOODPORNE STUDZIENKI WODOMIERZOWE HUOT – mgr inż. Jacek Czardybon, Sanit Sp. z o.o. Gliwice
 • TŁOCZNIE ŚCIEKÓW W SYSTEMIE KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ JAKO ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNYCH POMPOWNI MOKRYCH – Mariusz Siemiński, Hydro Vacuum S.A., Grudziądz
 • OCENA CHARAKTERYSTYK OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH WYKORZYSTYWANYCH PRZY PROJEKTOWANIU KANALIZACJI DESZCZOWYCH – mgr Iwona Hołda, dr Marek Wojtylak, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej O/ Katowice
 • METODY PRZECIWDZIAŁANIA ZAGNIWANIU ŚCIEKÓW W SIECIACH KANALIZACYJNYCH – mgr inż. Krzysztof Przewieźlik, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
 • OSZCZĘDNA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot, dr inż. Florian Piechurski, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice