Edycja 2006

PROGRAM SYMPOZJUM – 6-8 czerwca 2006 r.

 • ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ WE WDRAŻANIU PRAWA WSPÓLNOTOWEGO W ZAKRESIE OCHRONY WÓD NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH – dr inż. Józef Hernik, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Akademia Rolnicza, Kraków
 • PODSTAWY PRAWNE EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH – prof. PŚ dr hab. inż. Mikołaj Sikorski, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Świętokrzyska, Kielce
 • KOSZTY ŚRODOWISKOWE SPOWODOWANE ZANIECZYSZCZENIEM WÓD POWIERZCHNIOWYCH – dr hab. inż. Rafał Miłaszewski prof. PB, mgr inż. Krystyna Rauba, Politechnika Białostocka, Białystok
 • WYSOKOWYDAJNE UJĘCIA WODY. SAMOPŁUCZĄCE KOSZE SSAWNE „INTAKE-SCREEN” – inż. Piotr Komola, KREVOX Sp. z o.o., Warszawa
 • ZABEZPIECZENIE WODY PRZED SKAŻENIEM WTÓRNYM W ŚWIETLE AKTUALNYCH AKTÓW PRAWNYCH A TECHNICZNA MOŻLIWOŚĆ ICH REALIZACJI – dr inż. Bożena Babiarz, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
 • NOWE MIKROBIOLOGICZNE ASPEKTY UZDATNIANIA WODY – dr inż. Tadeusz Bochnia, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Kraków
 • SKUTECZNOŚĆ PROCESÓW UZDATNIANIA WODY NA ZMODERNIZOWANYM CIĄGU TECHNOLOGICZNYM ZUW GOCZAŁKOWICE – dr inż. Izabela Zimoch, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Katowice, mgr inż. Anna Szostak, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Katowice
 • EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA ODSALANIA WÓD KOPALNIANYCH – dr hab. inż. Marian Turek, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, Gliwice
 • OCENA FUNKCJONOWANIA BADANYCH PODSYSTEMÓW DOSTAWY WODY – dr hab. inż. Barbara Budziło prof. PK, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Politechnika Krakowska, Kraków
 • PARAMETRY PROJEKTOWE RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH – mgr inż. Jacek Roman, mgr inż. Janusz Zadrosz, KWH PIPE (Poland) Sp. z o.o., Warszawa
 • REGULACJA CIŚNIENIA W SIECI WODOCIĄGOWEJ JAKO WARUNEK NIEZAWODNEJ EKSPLOATACJI PODSYSTEMU DYSTRYBUCJI WODY – dr inż. Izabela Zimoch, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, PolitechnikaŚląska, Gliwice, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Katowice, mgr inż. Andrzej Sołtysik, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Katowice
 • REDUKCJA STRAT I POPRAWA JAKOŚCI WODY W PODSYSTEMIE DYSTRYBUCJI W ASPEKCIE PROWADZONYCH PRAC REMONTOWYCH – dr inż. Tadeusz Żaba, Miejskie Przedsiębiorstwo
  Wodociągów i Kanalizacji S.A., Kraków
 • WPŁYW RODZAJU MATERIAŁU NA AWARYJNOŚĆ I STRATY WODY W SIECI WODOCIĄGOWEJ – dr inż. Florian Grzegorz Piechurski, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • ŻELIWO SFEROIDALNE W SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH – mgr inż. Tomasz Fusek, mgr inż. Arkadiusz Kieda, SAINT GOBAIN WIK Sp. z o.o., Łomianki
 • TEORETYCZNE PODSTAWY WPŁYWU MAGNETYZERÓW NA WYSOKOŚĆ STRAT HYDRAULICZNYCH W STALOWYCH PRZEWODACH WODOCIĄGOWYCH – mgr inż. Łukasz Skórkowski, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • PREZENTACJA FIRMY – METALPOL – WĘGIERSKA GÓRKA SP. Z O.O., Węgierska Górka
 • NOWE SPOJRZENIE NA KOLEKTOR ŚCIEKOWY– dr inż. Sylwia Myszograj, dr hab. inż. Zofia Sadecka prof. UZ, Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
 • PREZENTACJA FIRMY ENKO S.A., Gliwice MOŻLIWOŚCI EFEKTYWNEGO STEROWANIA ODPŁYWEM WÓD OPADOWYCH ZE ZLEWNI ZURBANIZOWANYCH – dr inż. Maciej Mrowiec, Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Częstochowska, Częstochowa
 • DEZYNFEKCJA UV, CHEMICZNE METODY DEZYNFEKCJI – mgr Michał Smyk, KREVOX Sp. z o.o., Warszawa
 • GOSPODARKA OSADAMI I WODAMI POPŁUCZNYMI NA STACJACH UZDATNIANIA WODY – dr inż. Barbara Jachimko, Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra Referat promocyjny INTER GLOBAL Sp. z o.o., Bielsko Biała
 • ODWADNIALNOŚĆ OSADÓW ZE SUW KOZŁOWA GÓRA – dr inż. Izabela Fukas-Płonka, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice, mgr inż. Adam Płonka, inż. Józef Horzela, Stacja Uzdatniania Wody Kozłowa Góra w Wymysłowie
 • SAMOPŁUCZĄCE FILTRY PIASKOWE HUBER–CONTIFLOW® – mgr inż. Michał Matej, HUBER TECHNOLOGY Sp. z o.o., Warszawa
 • USUWANIE AZOTU PRZY ZRÓŻNICOWANEJ DOSTĘPNOŚCI WĘGLA ORGANICZNEGO. TECHNOLOGIA  USUWANIA BIOGENÓW DO PARAMETRÓW DYREKTYWY UE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SIEMIANOWICE – mgr inż. Tadeusz Kowal, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Katowice
 • ZWIĄZKI AZOTU PO KOLEJNYCH ETAPACH MECHANICZNO-
  BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW– dr hab. inż. Zofia Sadecka prof. UZ, dr inż. Sylwia Myszograj, Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
 • DOBÓR WODOMIERZY, PORADY PRAKTYCZNE, OPROGRAMOWANIE I SPRZĘT – Adam Włodarczyk, ZŁOTE RUNO, Warszawa
 • CHARAKTERYSTYKA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH OSADÓW MECHANICZNIE ZAGĘSZCZONYCH – dr inż. Łucja Fukas-Płonka, prof. dr hab. inż. Karol Kuś, mgr inż. Marcin Janik, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • NOWOŚCI W ASORTYMENCIE POWOGAZ S.A. – Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A., Poznań
 • ASPEKTY EKONOMICZNE ZASTOSOWANIA DEZINTEGRACJI ULTRADŹWIĘKOWEJ W PRZERÓBCE OSADÓW ŚCIEKOWYCH – dr inż. Ewa Zielewicz-Madej, mgr inż. Jakub Drewniany, mgr inż. Piotr Sorys, mgr inż. Przemysław Majewski, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice „AVK – jakość, której zaufał świat” – mgr Grzegorz Dąbek, PPUH HEFAR, Katowice
 • WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE OSADÓW ŚCIEKOWYCH W PROCESACH ICH PRZERÓBKI – mgr inż. Piotr Sorys, prof. dr hab. inż. Karol Kuś, dr inż. Ewa Zielewicz-Madej, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice