Edycja 2002

PROGRAM SYMPOZJUM – 11-12 czerwca 2002 r.

 • KOSZTY OCHRONY WÓD – prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski, Politechnika Białostocka, Białystok
 • ZASADY OPRACOWANIA WIELOLETNICH PLANÓW ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W ODNIESIENIU DO ISTNIEJĄCYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH ORAZ EKONOMICZNYCH – mgr inż. Agata Kalandyk, mgr inż. Krzysztof Korczak, mgr inż. Jan Bondaruk, Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 • ISPA – CHARAKTERYSTYKA I ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU – dr inż. arch. Justyna Gorgoń, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Katowice
 • OPŁATY EKOLOGICZNE ZA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W KONTEKŚCIE SYSTEMU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – mgr inż. Mirosława Sobczyk, Biuro Orzecznictwa Administracyjnego, Ministerstwo Środowiska, Warszawa
 • SYSTEM KREVOX DLA FILTRÓW OTWARTYCH – ZAWORY REGULACYJNE CLAVAL – Jacek Tokarczyk, Adam Ksyta, KREVOX Sp. z o.o., Warszawa
 • USTAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – GŁÓWNE ZMIANY – dr inż. Winicjusz Krotla, Katowice
  USTAWA o PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH – dr Jadwiga Glumińska-Pawlik, Katedra Prawa Administracyjnego, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • KRAJOWY PROGRAM BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH I JEGO FINANSOWANIE – mgr inż. Eugenia Koblak, Ministerstwo Środowiska, Warszawa
 • OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA W 2000 R. – mgr Bogna Wichrowska, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
 • NOWOŚCI PRODUKCYJNE FIRMY HUBER – mgr inż. Włodzimierz Dojniak, HUBER TECHNOLOGY Sp. z o.o., Warszawa
 • IDENTYFIKACJA STANU ZASOBÓW WODNYCH DORZECZA MAŁEJ WISŁY W ASPEKCIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – WYBRANE ELEMENTY – dr inż. Leszek Trząski, mgr inż. Marcin Caruk, mgr inż. Krzysztof Korczak, Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 • PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRAWNE W ZARZĄDZANIU GOSPODARKĄ WODNĄ – dr Krzysztof Filipek, INTERNATIONAL WATER Ltd. Anglia
 • ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ FIRMY HERBORNER POMPEN W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ – mgr inż. Krzysztof Woźniak, HYDRO-MARKO, Jarocin
 • PODSTAWY MONITORINGU PROCESÓW UZDATNIANIA WODY – dr inż. Wojciech Balcerzak, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Krakowska, Kraków
 • STAN ZAOPATRZENIA W WODĘ AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ – mgr inż. Janina Stodółkiewicz, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Katowice
 • PROGRAMOWANIE SYSTEMU ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH W WARUNKACH AGLOMERACJI MIEJSKIEJ NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE – mgr inż. Krzysztof Korczak, mgr inż. Piotr Krawczyk, mgr inż. Grzegorz Konopka Zakład Ochrony Wód, GłównyInstytut Górnictwa, Katowice
 • REFRAT ELSTAR-Bio Sp. z o.o., Stare Miasto – Ryszard Górny DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE EKSPLOATACJI REDUKTORÓW CIŚNIEŃ W PWiK S.A. – Krzysztof Nitoń, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Knurów SA, Knurów
 • MODERNIZACJA FILTRÓW POŚPIESZNYCH ZA POMOCĄ SYSTEMU DRENAŻOWEGO TRAITON – dr inż. Lech Magrel, Instytut Inżynierii Środowiska i Rolnictwa, Politechnika Białostocka, Białystok
 • WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE I CIEKI WODNE – inż. Tadeusz Zuber, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Katowice
 • RURY KAMIONKOWE PRZECIEKOWE JAKO TECHNOLOGIA BEZ RYZYKA NA TERENACH SZKÓD GÓRNICZYCH – mgr inż. Ilona Połańska, KERAMO STEINZEUG N.V., Piekary Śl.
 • UKŁAD DO USUWANIA METALI CIĘŻKICH Z OSADÓW POKOAGULACYJNYCH W STACJACH OCZYSZCZANIA WODY PITNEJ – mgr inż. Władysław Polechoński, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Katowice
 • OSADY Z PROCESÓW UZDATNIANIA WODY – dr inż. Łucja Fukas-Płonka, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA WÓD POPŁUCZNYCH I FILTRACYJNYCH Z INSTALACJI BASENOWYCH – mgr inż. Joanna Wyczarska-Kokot, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • WPŁYW SPADKU ZUŻYCIA WODY NA GOSPODARKĘ WODOMIERZOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWEGO – mgr inż. Wojciech Koral, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA USZKODZENIE SIECI WODOCIAGOWYCH – inż. Tadeusz Zuber, Antoni Halski, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Katowice