Edycja 1998

PROGRAM SYMPOZJUM – 19-20 października 1998 r.

 • PODSTAWY STRATEGII OGÓLNEJ OCHRONY ZASOBÓW WODNYCH PRZED ZANIECZYSZCZENIEM – doc. dr inż. Marek Jerzy Gromiec, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa
 • PRACE NAD WDROŻENIEM DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH DO POLSKIEGO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA – mgr inż. Hanna Baradziej, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa
 • PROBLEMY PRAWNE I PRZESTRZENNE GOSPODARKI, OCHRONY I KORZYSTANIA Z WÓD I URZĄDZEŃ WODNYCH – mgr Teresa Matyjaszek, Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Wojewódzki, Katowice
 • GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W ASPEKCIE WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG NORMY ISO-14001 NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE– mgr inż. Elżbieta Gruszka, Zakład Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska GIG, mgr inż. Krzysztof Korczak, Zakład Ochrony Wód GIG, Katowice, mgr Mirosław Wende, Elektrociepłownia „ENERGOTUR” Toruń
 • GOSPODARKA WODNA ŚLĄSKA W ASPEKCIE BUDOWY ZBIORNIKA ŚWINNA-PORĘBA – mgr inż. Franciszek Tomiczek, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Katowice
 • SYNTETYK DO USZCZELNIANIA BETONÓW W OCZYSZCZALNIACH – mgr inż. Jacek Ajdukiewicz, Członek-Ekspert Industrial Fabrics Association International, Gliwice (promocja)
 • PERSPEKTYWY ROZWIĄZANIA PROBLEMU ZASOLONYCH WÓD KOPALNIANYCH – dr inż. Marian Turek, Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii, Politechnika Śląska, Gliwice
 • UWARUNKOWANIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE STOSOWANIA OPTYMALNEGO CIŚNIENIA W SIECI WODOCIĄGOWEJ – prof. dr hab. inż. Karol Kuś, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • OCZYSZCZANIE WÓD PITNYCH Z AZOTANÓW – ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ EKSPLOATACYJNYCH W SUW LGOTA – mgr inż. Krzysztof Korczak, Zakład Ochrony Wód GIG, Katowice, Jerzy Chrząszcz, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Chrzanów
 • PRZYRZĄDY FIRMY ELMETRON DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I STACJI UZDATNIANIA WODY – ELMETRON S.C., Zabrze (promocja) WODY PODZIEMNE UJMOWANE W WODOCIĄGACH POLSKICH: JAKOŚĆ I UZDATNIANIE – mgr inż. Barbara Jachimko, Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra
 • WPŁYW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA STAN ŚRODOWISKA – dr inż. Lech Magrel, Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, Białystok
 • FILTRACJA WÓD PRZEMYSŁOWYCH ORAZ MEDIÓW TECHNOLOGICZNYCH – mgr inż. Bogdan Juralewicz, 2b Sp. z o.o., Nysa (promocja)
 • AWARYJNOŚĆ SIECI WODOCIĄGOWEJ A STRATY WODY – dr inż. Florian Piechurski, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • WODY OSADOWE – ZNACZENIE NA OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW MIEJSKICH – mgr inż. Dariusz Boruszko, Katedra Technologii Wody, Ścieków i Osadów, Politechnika Białostocka, Białystok
 • OCZYSZCZALNIE EKOLOGICZNE – GOSPODARKA ŚCIEKOWA NA TERENACH O BUDOWNICTWIE ROZPROSZONYM – dr Włodzimierz Ławacz, Instytut Ekologii, Polska Akademia Nauk, Dziekanów Leśny
 • ARMATURA PRZEMYSŁOWA, OSPRZĘT DLA ARMATURY I RUROCIĄGÓW, NAPĘDY ELEKTRYCZNE ARMATURY DLA ZAKŁADÓW WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, ZAKŁADÓW UZDATNIANIA WODY – mgr inż. Tadeusz Pruszkowski, KM ARMATURA, Katowice
 • ZASTOSOWANIE FLOTACJI DO POPRAWY EFEKTÓW UZDATNIANIA WODY POWIERZCHNIOWEJ – prof. dr hab. inż. Waldemar Sawiniak, mgr inż. Marcin Kłos, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska,
  Gliwice
 • SKUTECZNOŚĆ USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ W DWUSTOPNIOWYCH ZŁOŻACH HYDROFITOWYCH – dr hab. inż. Hanna Obarska–Pempkowiak, mgr inż. Magdalena Gajewska, Katedra Technologii Wody i Ścieków, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • JAKOŚĆ WODY W SIECI PRZY ZASTOSOWANIU DEZYNFEKCJI PREPARATEM UV – mgr inż. Magdalena Hudzik, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Olkusz
 • SPOSTRZEŻENIA Z ROZRUCHU OCZYSZCZALNI ZABRZE – ŚRÓDMIEŚCIE – dr inż. Wacław Kusznik, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice, inż. Jakub Krawczyk, EKO-TEST, Gliwice